loading

住讬讚讜专 讗讙专讟诇 讞讬谞谞讬 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讙讝专讛 讟专讬讛

住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇

讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF2021
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 砖诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 讘诇诐 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

住讬讚讜专 讗讙专讟诇 讞讬谞谞讬 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讞转讜讻讬诐 讟专讬讬诐

  • 讛专诐 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱 注诐 讛住讬讚讜专 讛诪讛诪诐 砖诇谞讜 讛讻讜诇诇 20 讜专讚讬诐 讜专讜讚讬诐 讘讗讙专讟诇 诪住讜讙谞谉.
  • 讗诪抓 讗转 讬讜驻讬讜 砖诇 讛讟讘注 注诐 讛讛专讻讘 讛驻专讞讜谞讬 讛诪注讜讚谉 讛讝讛, 诪讜砖诇诐 诇讻诇 讗讬专讜注.
  • 谞讘讞专 讘讬讚 诇专注谞谞讜转 讜讗诇讙谞讟讬讜转, 讻诇 讜专讚 诪砖讚专 拽住诐 讜讞谉.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇诪转谉 诪转谞讛 讗讜 诇砖讬驻讜专 讛住讘讬讘讛 砖诇讱, 住讬讚讜专 讝讛 讛讜讗 讘讬讟讜讬 谞爪讞讬 砖诇 讗讛讘讛.
  • 讛讙讘专 讗转 诪爪讘 讛专讜讞 讜讛讗讜讜讬专讛 砖诇讱 诇诇讗 诪讗诪抓 注诐 讛讞诇拽 讛诪专讻讝讬 讛驻专讞讜谞讬 讛诪讚讛讬诐 讛讝讛.
  • 砖讞专专 讗转 讻讜讞 讛讬讜驻讬 砖诇 讛讟讘注 讘讞诇诇 砖诇讱 注诐 20 讛讜讜专讚讬诐 讛讜专讜讚讬诐 砖诇谞讜 讘讗讙专讟诇.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讘诇诐: