loading

讟专讬 住讬讚讜专讬 讞讬谞谞讬转 谞讟讜注讬诐 讜转讜住住讬诐

讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转

讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF1036
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞讬谞谞讬讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
 • 讘诇诐 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专 驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
  12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

住讬讚讜专讬 讞讬谞谞讬转 讟专讬讬诐 讜转讜住住讬诐

 • 讛讞讬谞谞讬讜转 讛谞讟讜注讜转 砖诇谞讜 诪讘讬讗讜转 驻讬爪讜抓 砖诇 爪讘注 诇讻诇 讙谉 讗讜 谞讜祝.
 • 转讛谞讛 诪讙讬谞讜谉 诇诇讗 专注砖 注诐 讞讬谞谞讬讜转 拽诇讜转 诇讟讬驻讜诇.
 • 讗讬讚讬讗诇讬 注讘讜专 讙讘讜诇讜转, 诪讻讜诇讜转, 讗讜 讻讻讬住讜讬 拽专拽注, 诪砖驻专讬诐 讻诇 住讘讬讘讛 讞讬爪讜谞讬转.
 • 诪砖讜讱 驻专驻专讬诐 讜讚讘讜专讬诐 注诐 讛讞讬谞谞讬讜转 讛注砖讬专讜转 讘爪讜祝.
 • 讙诪讬砖讜转 讜注诪讬讚讜转, 讞讬谞谞讬讜转 讗诇讛 诪砖讙砖讙讜转 讘讗拽诇讬诐 讜讘住讜讙讬 拽专拽注 砖讜谞讬诐.
 • 诪讜砖诇诪讜转 诇讞诇诇讬诐 拽讟谞讬诐, 讞讬谞谞讬讜转 讗诇讛 诪讜住讬驻讜转 谞讜驻讱 砖诇 讙讞诪讛 诇住讘讬讘转讱.
 • 讞讜讜 讗专讜诪讛 诪注谞讙转 砖诪注诇讬诐 讗转 讛讞讜讜讬讛 讛讞讜砖讬转 讛讞讬爪讜谞讬转 砖诇讻诐.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讘诇诐: