loading

讙谉 诪拽讜专讛 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 诪砖讙砖讙讜转 讞讬讜谞讬讜转

讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转

讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF1001
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 讘诇诐 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讙专讘专讜转 谞讟讜注讜转 讞讬讜谞讬讜转 诪砖讙砖讙讜转 诇讙讬谞讛 诪拽讜专讛

  • 讛专诐 讗转 讛讙讬谞讛 砖诇讱 注诐 讛讙专讘专讜转 讛谞讟讜注讜转 讛转讜住住讜转 砖诇谞讜, 驻专抓 砖诇 爪讘注 砖谞诪砖讱 讻诇 讛砖谞讛.
  • 讛讬驻讛驻讬讜转 讛讙诪讬砖讜转 讛诇诇讜 诪砖讙砖讙讜转 讘讗拽诇讬诐 砖讜谞讬诐, 讜诪讘讟讬讞讜转 转爪讜讙讛 诪讚讛讬诪讛 讘讻诇 讙讬谞讛.
  • 讞讬谞谞讬讜转 讛讙专讘专讛 讛诪注讜讘讚讜转 讘拽驻讬讚讛 砖诇谞讜 诪转讛讚专讜转 讘讙讜讜谞讬诐 讞讬讬诐, 讛讬讜爪专讜转 谞讜祝 专讗讜讬 诇讗讬谞住讟讙专诐.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 注讘讜专 住讬讚讜专讬 驻专讞讬诐, 讙专讘专讜转 讗诇讛 诪讜住讬驻讜转 谞讜驻讱 砖诇 讗诇讙谞讟讬讜转 诇注讬爪讜讘 讛讘讬转 砖诇讱.
  • 拽谞讛 讗转 讛讙专讘专讜转 讛谞讟讜注讜转 砖诇谞讜 讘讗讬谞讟专谞讟 注讘讜专 讞讜讜讬转 诪砖诇讜讞 诇诇讗 讟专讞讛 诪驻转谉 讚诇转.
  • 讞拽讜专 拽砖转 砖诇 爪讘注讬诐 讜讙讚诇讬诐, 诪驻专讬讞讛 拽讟谞讟谞讛 讜注讚 驻专讬讞讛 谞讜注讝转, 转讜讱 砖讬驻讜专 讛诪讙讜讜谉 砖诇 讛讙讬谞讛 砖诇讱.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讘诇诐: