loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

诪讘讞专 讞讙讬讙讜转 专讜诪谞讟讬讜转

砖讬诪讜 诇讘 讗讬谉 诇讛讞诇讬祝 诪讜转讙讬诐 诇诇讗 讗讬砖讜专谞讜 转砖讜诪转 诇讘 诇讗 谞讬转谉 诇讛讞诇讬祝 讗转 讛注讜讙讛 讘砖转讬 注讜讙讜转 讗讜 诪讗驻讬诐 拽讟谞讬诐 讬讜转专 诇诇讗 讗讬砖讜专谞讜. 讬砖 诇讛注讘讬专 10 讘诇讜谞讬 讘诇讜谞讬 诇讟拽住 专讘 爪讘注讜谞讬讬诐 诪谞讜驻讞讬诐 15 拽"讙. 讬讜诐 讗讞讚 诇驻谞讬 转讗专讬讱 讛诇讬讚讛 13 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 6065 住"诪 诪住讜讚专讬诐 注诐 注讟讬驻转 讬专讜拽 讻专讟讬住 讘专讻讛

讘诇诐 驻专讞讬诐- 诪讘讞专 讞讙讬讙讜转 专讜诪谞讟讬讜转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: 10798m

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

住诇讬 诪转谞讛 驻讜驻讜诇专讬讬诐 谞讜住驻讬诐 注讘讜专 讘诇诐: