loading

讝专 讞诪谞讬讜转 注诇讬讝 讘讗讙专讟诇 注诐 讚讜讘讜谉 诪拽住讬诐

讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专

讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF2026
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
讘诇诐 驻专讞讬诐- 讞诪谞讬讜转 讘讗讙专讟诇 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 讘诇诐 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讝专 讞诪谞讬讜转 注诇讬讝 讘讗讙专讟诇 注诐 讚讜讘讜谉 诪拽住讬诐

  • 讛专诐 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱 注诐 讛讞诪谞讬讜转 讛诪讛诪诪讜转 砖诇谞讜 讘砖讬诇讜讘 砖诇 讗讙专讟诇 讜讟讚讬, 砖讬诇讜讘 诪讜砖诇诐 砖诇 讟讘注 讜拽住诐 讞讘讬讘.
  • 诇讛讗讬专 讻诇 讞讚专 注诐 讞诪谞讬讜转 转讜住住讜转, 诇讛讜住讬祝 诪讙注 砖诇 讞诪讬诪讜转 讜讞讬讜讘讬讜转.
  • 讛讗讙专讟诇 讛诪注讜诇讛 砖诇谞讜 诪砖驻专 讗转 讛讗住转讟讬拽讛 讛讻诇诇讬转, 讜讬讜爪专 谞拽讜讚转 诪讜拽讚 诪注谞讙转.
  • 诪讜砖诇诐 诇讬诪讬 讛讜诇讚转, 讬诪讬 谞讬砖讜讗讬谉, 讗讜 驻砖讜讟 诇讛讘讬注 讞讬讘讛.
  • 讛讝诪谉 注讻砖讬讜 注讘讜专 讞讜讜讬转 诪转谞讛 诪砖诪讞转 讜诪讞诪诪转 诇讘.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讘诇诐: